Politica de confidenţialitate

Denumirea operatorului de date si proprietarului website-ului eecedu.ro este European Economic Consulting S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 55, bl,E4A./2, ap.30, Sector 3, inregistrata în Registrul Comerțului sub nr J40/14753/2015, cod unic de înregistrare fiscală RO15678541, telefon: 0740847514, email: eecedu.ro@gmail.com
 
Pentru noi, eecedu.ro, securitatea şi confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt de o importanta semnificativa. Ca atare, vom lua toate masurile necesare in vederea asigurarii securitatii şi confidentialitatii datelor personale prelucrate, precum şi in vederea prelucrarii datelor personale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.
 
Categorii de date cu caracter personal prelucrate
 
În general, colectăm datele dumneavoastra. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație furnizata. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
 
– Când vă creați un cont pe eecedu.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, numarul de telefon, adresa, oras, judet;
– Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsele dorite, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.
– Când ne solictati returnarea unor produse si rambursarea sumelor achitate: numele si prenumele, cont bancar, banca, etc.
 
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.
 
Scopurile și temeiurile prelucrării
 
Datele dumneavoastra personale sunt colectate in urmatoarele scopuri:
 
– Onorarea comenzilor, inclusiv expedierea și facturarea acestora, temeiul juridic al prelucrarii fiind in acest caz contractual.
– Crearea contului de client, temeiul prelucrarii fiind in acest caz consimtamantul Dvs.
– Transmiterea de informatii privind produse nou lansate, promotii, concursuri, temeiul prelucrarii fiind in acest caz consimtamantul Dvs. de a primi aceste informari.
– In alte scopuri, avand consimtamantul Dvs. (Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate; Returnarea produselor conform prevederilor legale; Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;)
 
Nu sunteti obligat sa furnizati datele Dvs. personale, dar fara acestea nu putem onora comenzile Dvs., respectiv nu va putem tine la curent cu noutatile, promotiile, concursurile / evenimentele noastre etc. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
 
Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
 
Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site-ul eecedu.ro. Puteți să ne solicitați oricând prin email la adresa eecedu.ro@gmail.com ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
 
Datele Dvs. personale furnizate cu ocazia inregistrarii unei comenzi, online sau telefonic, se pastreaza pe o perioada de 5 ani.
Datele Dvs. personale furnizate pentru inscrierea la newsletter se pastreaza pana la dezabonare.
Datele Dvs. personale furnizate pentru alte scopuri – ex. inscriere la concurs – se pastreaza pe o perioada de 5 ani.
Datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de Dvs.
 
Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
 
Datele Dvs. personale nu se transmit altor persoane, exceptand acei parteneri la care apelam pentru a ne desfasura activitatea si executa obligatiile asumate in raport cu Dvs. si/sau pentru executarea obligatiilor legale (ex. servicii de curierat – nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon; servicii newsletter – adresa de e-mail; ramburs banca – nume si prenume, cont bancar etc., furnizorilor de servicii IT).
 
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
 
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
 
Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
 
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.
 
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.
 
Ce drepturi aveți
 
Referitor la datele Dvs. personale aveti urmatoarele drepturi:
 
– de informare asupra modului in care se utilizeaza datele Dvs. cu caracter personal, chiar de la momentul colectarii acestora;
– de acces la datele Dvs. cu caracter personal, adica de a solicita comunicarea datelor care sunt prelucrate;
– de a a solicita rectificarea datelor Dvs. cu caracter personal;
– de a solicita stergerea datelor Dvs. cu caracter personal; Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță).
– de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor Dvs. cu caracter personal;
– de a va opune prelucrarii datelor Dvs. cu caracter personal;
– dreptul la portabilitatea datelor referitoare la datelor Dvs. cu caracter personal;
– de a va retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– dreptul de a depune o plangere in fața Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in sector 1, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, 0318059211 sau 0318059212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
 
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. 
 
Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul eecedu.ro cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
 
– prin e-mail la adresa: eecedu.ro@gmail.ro sau
– prin poștă sau curier la adresa: București, str. Aleea Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 2, ap. 76, sector 3 – cu mentiunea în atenția Responsabilului cu protecția datelor.
 
European Economic Consulting S.R.L., în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.eecedu.ro poate, in orice moment si fara notificare prealabila, să revizuiască aceasta Politica de Confidentialitate prin actualizarea ei, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, asadar aveti obligaţia, periodic, sa vizitati aceasta pagina in vederea luarii la cunostinta a noutatilor aparute în cuprinsul său.